نام پروژه: مگامدول گلگهر (GGMM)

کارفرما: شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات (MMTE) 

محل اجرا: سیرجان

نوار نقاله های مصرفی: EP400 , EP500 , EP800 , ST1250 , ST2500

سال اجرا: 1392

نام پروژه: شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات (MMTE)

کارفرما: احیای مستقیم فولاد سیرجان

محل اجرا: سیرجان

نوار نقاله های مصرفی: EP400 , EP500, XE1000

سال اجرا: 1391

نام پروژه: 

کارفرما: سنگ آهن مرکزی ایران

محل اجرا: 

نوار نقاله های مصرفی: CROSSBEL500 with sidewall & cleats

سال اجرا: 1392

نام پروژه: 

کارفرما: سیمان صوفیان

محل اجرا: تبریز

نوار نقاله های مصرفی: EP1500/5, HR120° & grease resistant

سال اجرا: 1392

نام پروژه: 

کارفرما: شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

محل اجرا: بندرعباس

نوار نقاله های مصرفی:   EP315,EP630,EP800,XE1600,XE630,XE1200,Chevron Belt EP400,Chevron Belt EP500

سال اجرا: 1397

نام پروژه: تأسیسات مکانیکی مجتمع مسکونی پارک تراس

کارفرما: 

محل اجرا: تهران

شیرآلات مصرفی: Gate valve,Check valve

سال اجرا: 1393